O kancelarii

leszek czapski

Leszek Czapski - właściciel Kancelarii

 


Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, na którym studiował w latach 1994-1999.

 


W latach 1999 - 2002 odbywał etatową aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, którą zakończył złożeniem w roku 2002 egzaminu sędziowskiego z wynikiem pozytywnym. W roku 2003 zdał egzamin radcowski. Od roku 2004 czynny radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię, prowadzącą obsługę podmiotów gospodarczych z różnych branż oraz z sektora publicznego i samorządowego a także organizacji pożytku publicznego.

 

 


Leszek Czapski to także działacz społeczny i sportowy m.in jest członkiem zarządu MKP Pogoń Siedlce, radnym, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach, od wielu lat udziela porad prawnych dla najuboższych w Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda.