Zakres usług

I. Doradztwo prawne w zakresie:

 • prawa gospodarczego
 • prawa spółek handlowych
 • prawa podatkowego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawa upadłościowego i naprawczego
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa administracyjnego
 • prawa o szkolnictwie wyższym
 • prawa sportowego
 • obrotu nieruchomościami (w tym umów najmu i dzierżawy)
 • prawa rodzinnego
 • prawa spadkowego
 • prawa spółdzielczego i mieszkaniowego

II. Zastępstwo procesowe przed sądami

 • powszechnymi
 • administracyjnymi
 • Sądem Najwyższym

III. Mediacje